Moduł F&Home

mH-LED

Moduł ściemniacza oświetlenia LED 12V

Moduł mH-LED jest trzykanałowym ściemniaczem oświetlenia niskonapięciowego (12 V) LED. Do modułu należy podłączyć źródła światła LED np. paski, węże jednobarwne. Moduł posiada trzy wejścia lokalne do podłączenia przycisków działających analogicznie jak w ściemniaczach (krótkie przyciśnięcie włącza-wyłącza, dłuższe przytrzymanie ściemnia-rozjaśnia). Istnieje możliwość sterowania każdym kanałem niezależnie za pomocą panela dotykowego. Moduł wymaga podłączenia niezależnego zasilacza 12 V DC o mocy dobranej do podłączonego obciążenia LED. 

Zaloguj się do Strefy Instalatora

CREATE ACCOUNT

Zapomniałeś hasło?

`
TOP